Subscribe to this RSS feed

در اين نشست به نقل از خبرگزاري دانشگاه صنعتي سهند:

" امیر رضوانی مقدم در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه اظهار کرد: دانشگاه‌ها باید در جامعه اثرگذار باشند و در حل مشکلات صنعت نقش ویژه‌ای را ایفا کنند چراکه ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت امری بسیار مهم و ضروری است.....

صفحه1 از47