چاپ این صفحه

اطلاعیه - صندوق سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

نوشته شده توسط  پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1398 09:26

نظر به اینکه تفاهم نامه فی مابین "صندوق سرمایه گذاری فعالیت های معدنی سازمان نظام مهندسی معدن" در حال اجرایی شدن می باشد، لذا ضرورت دارد اعضای متقاضی حضور در بانک اطلاعات مربوطه، جهت ارجاع تهیه طرح و گزارشات ارزیابی مورد نیاز صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدني  حداکثر تا تاريخ ١٥ اردیبهشت ماه نسبت به ارسال درخواست کتبی خود به همراه سابقه كاري و تخصص غالب خود به دفتر سازمان اقدام نمایند.
ضمنا اشخاصي که دوره آموزشی " مبانی ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی " را در سنوات گذشته گذرانده اند در ارجاع خدمات فوق الذکر ارجحیت دارند.
روابط عمومی سازمان

رای دادن به این مورد
(0 رای)
192 بازدید آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1398 09:31
روابط عمومی

از آخرین روابط عمومی