شنبه, 01 آبان 1400     ساعت :

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان سایت

آمار بازدید ماه جاری608
آمار کل بازدیدکنندگان29685

جلسه مشترک هیئت رئیسه منتخب مجمع عمومی سال ١٣٩٨ سازمان نظام مهندسی معدن استان آدربایجان شرقی و هیئت مدیره نظام مهندسی معدن ساعت ١٧ مورخ ١٣٩٩/۶/١۶ در خصوص برگزاری مجمع عمومی سال ١٣٩٨ در محل سازمان نظام مهندسی معدن استان تشکیل گردید. هیئت رئیسه منتخب مجمع عمومی ١٣٩٨ از حسن اعتماد و رای اکثریت اعضای نظام مهندسی معدن به ابقاء هیئت رئیسه مجمع عمومی ١٣٩٧ (مهندس رضا امینی آذر، مهندس عمران اسدیان، مهندس حمیدرضا سعیدپور، دکتر صولت عطالو) برای مدیریت مجمع عمومی سال ١٣٩٨ ( بعلت عدم امکان تشکیل حضوری مجمع در شرایط بیماری کنونی) ، تقدیر و تشکر نموده و خود را امین و نماینده تمامی اعضا نظام مهندسی دانسته و ....