یکشنبه, 07 آذر 1400     ساعت :

 

 
 

آمار بازدیدکنندگان سایت

آمار بازدید ماه جاری837
آمار کل بازدیدکنندگان30739

باستناد به مفاد بند 27 آئین­نامه­ی اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، اولین جلسه­ ی مشترک هیئت مدیره ­ی نظام مهندسی معدن با اعضای هیئت مشورتی، ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 93/8/15 در محل نظام مهندسی معدن انجام پذیرفت. آقای دکتر جعفری، ریاست محترم نظام مهندسی معدن...

اولین جلسه اعضای هیئت مدیره­ی نظام مهندسی معدن با اساتید دانشکده­ی علوم طبیعی گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز ساعت 11:30 روز پنجشنبه مورخ 93/8/8در محل نظام مهندسی معدن انجام پذیرفت. درابتدای جلسه آقای دکترجعفری، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن... 

گردهمایی مسئولین و نمایندگان آموزشی نظام مهندسی استان­های شمالغرب کشور، در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/8/7 در محل نظام مهندسی معدن آذربایجان شرقی (تبریز) در حضور جناب آقای دکتر مدنی، ریاست محترم آموزش نظام مهندسی معدن کشور برگزار شد...